Over het project

Met ‘Verover de Straat’ willen we het aantal auto’s in woonstraten doen dalen door bewoners te laten kennismaken met autodelen en fietsdelen. Tegelijkertijd willen we testen of we iets leuks kunnen doen met de vrijgemaakte parkeerruimte. Samen met bewoners maken we straten groener, gezonder, gezelliger, veiliger en kindvriendelijker!

Hoe?

We laten straten kennis maken met fietsdelen, autodelen en andere vormen van duurzame mobiliteit. Dat doen we door straten te informeren en te begeleiden in de overstap naar minder privéwagens. 

In 2022 krijgen de deelnemende straten de kans om samen met buren een stukje parkeerruimte anders in te vullen: meer groen, een petanquebaan, speelruimte, zitbanken of hangmatten, … . Valt de make-over in de smaak? Dan kan de herinrichting een permanent karakter krijgen. 

Voor wie?

De eerste editie van het project gaat van start in enkele Leuvense straten die wij in samenwerking met de Stad Leuven selecteren. Als jouw straat erbij zit, krijg je zeker en vast een flyer in de bus. Ook via sociale media zal je het waarschijnlijk oppikken.

Begeleiding

‘Verover de Straat’ wordt begeleid door Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte. Het project wordt gesteund door Stad Leuven

Autodelen.net heeft heel wat ervaring op vlak van deelmobiliteit. Zij begeleiden de straten bij alles wat ze moeten weten over autodelen, het opstarten van autodeelgroepjes en de overstap naar minder privéwagens. 

Infopunt Publieke Ruimte gaat met de bewoners op zoek naar een geschikte en creatieve invulling van een stukje parkeerruimte. Zo maken we de straat aangenamer voor jong en oud.